Rabobank

Dit is de website van het Food Film Festival 2012. De website van de 2013 versie vindt je hier: http://www.foodfilmfestival.nl
Rabobank
De waarde van ons voedsel
 
Voedsel verdient een grotere maatschappelijke waarde dan ze nu heeft. De dagelijkse zekerheid van ons eten en drinken in de stad is een primair belang, dat dankzij onze welvaart meer dan toereikend wordt vervuld. Toch hebben we een nieuwe kijk nodig op de rol van ons voedsel.
 
Ons voedsel kan nieuwe verbindingen maken in de Metropoolregio Amsterdam. Voor onze relaties met de landelijke omgeving. Voor de sociale binding in de wijken. Voor gezondheid. Voor recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Voor een regionale identiteit in een globale wereld. Dit alles in het licht van de noodzaak om te ontwikkelen naar een duurzame samenleving. Met respect voor de natuur. En waardering voor de boer en tuinder die voor ons als stedelingen producerenOns voedsel kan bijdragen aan de vitaliteit van de stad.
 
Als stadsbank én expert in de mondiale food & agrisector willen we een stuwende kracht zijn om de markt invulling te laten geven aan een nieuwe betekenis van voedsel voor de Metropoolregio Amsterdam. Ook internationaal dragen we bij aan de voedselzekerheid en de verduurzaming van de voedselketen. Dit doen wij op basis van vijf richtinggevende Food & Agribusiness Principles.
 
Rabobank Amsterdam is een co√∂peratieve bank en heeft geen aandeelhouders die uit de winst een dividend ontvangen. Vanuit ons co√∂peratief dividend stimuleren wij lokale initiatieven die bijdragen aan de sociale, economische, culturele en duurzame ontwikkeling. Het Food Film Festival is een van deze initiatieven waar de bank met trots partner van is.

Klik hier voor meer informatie.